Declinul demografic şi viitorul populaţiei României Imprimare
Joi, 14 Octombrie 2010 09:37

Autor: Studiul "Declinul demografic şi viitorul populaţiei României. O perspectivă din anul 2007 asupra populaţiei României în secolul 21" îl are ca autor pe prof. univ. dr. Vasile Gheţău, director al Centrului de Cercetări Demografice "Vladimir Trebici" al Academiei Române, sub egida Institutului de Cercetări Economice al Academiei Române.

Descarcă de aici studiul în format pdf

Rezumat (extras din rezumatul realizat de autor): Anul 2006 a fost al 17-lea an de scădere a numărului populaţiei României, prin componenta naturală şi prin migraţie. [...] Avantajele economice ale declinului demografic sunt însă temporare atunci când acest declin provine, în mod esenţial, din scăderea natalităţii şi menţinerea acesteia la valori scăzute. Întregul mecanism se află în deteriorarea structurii pe vârste şi amprenta pe care această deteriorare o lasă asupra evoluţiei natalităţii în viitor şi asupra procesului de îmbătrânire demografică. Proiectarea populaţiei României în ipoteza menţinerii fertilităţii actuale (1,3 copii la o femeie) prefigurează un inevitabil derapaj demografic instalat după anii 2025-2030, odată cu atingerea vârstelor de 20-40 de ani de generaţiile mici născute după 1989. Raportul dintre populaţia adultă şi cea vârstnică ar urma să aibă valori dramatice. O a doua proiectare, cea a populaţiei active economic, aduce argumente suplimentare pentru dimensiunea derapajului demografic şi consecinţele sale economice. Din orice perspectivă ai privi viitorul populaţiei României în acest secol, singura schimbare care ar putea diminua dimensiunea deteriorării întregii construcţii demografice este redresarea fertilităţii.

Descarcă de aici studiul în format pdf

Mulţumim autorului pentru permisiunea republicării.