Când începe viaţa umană? O perspectivă ştiinţifică Array Imprimare Array
Marţi, 28 Septembrie 2010 00:20

Autor: Maureen L. Condic, Coordonator ştiinţific, Institutul Westchester pentru Etică şi Persoana Umană, Profesor Universitar Asociat de Neurobiologie şi Anatomie la Facultatea de Medicină a Universităţii din Utah

Rezumat: Rezolvarea problemei referitoare la momentul în care începe viaţa umană este un aspect critic pentru promovarea unei dezbateri publice logice referitoare la politica privind avortul şi cercetarea pe embrionii umani. Studiul de faţă ia în considerare dovezile ştiinţifice actuale în domeniul embriologiei umane şi abordează două probleme centrale privind începutul vieţii: 1) în cursul interacţiunii spermatozoid - ovul, când se formează o nouă celulă care este diferită şi de spermatoziod şi de ovul? şi 2) această nouă celulă este un nou organism uman — cu alte cuvinte, o nouă fiinţă umană? Pe baza criteriilor ştiinţifice unanim acceptate, o nouă celulă, zigotul uman, ia fiinţă la momentul fuziunii spermatozoid - ovul, proces care durează mai puţin de o secundă. În momentul formării, zigotul declanşează imediat o secvenţă complexă de procese care stabilesc condiţiile moleculare necesare pentru dezvoltarea embrionară continuă. Comportamentul zigotului este în mod radical diferit şi de acela al spermatozoidului şi de acela al ovulului, considerate separat, şi este caracteristic organismului uman. Astfel, dovezile ştiinţifice susţin concluzia conform căreia zigotul este un organism uman şi că viaţa unei noi fiinţe umane începe la un "moment de concepţie" foarte bine stabilit din punct de vedere ştiinţific. Această concluzie este obiectivă, în conformitate cu dovezile faptice, şi independentă de orice punct de vedere de natură etică, morală, politică sau religioasă cu privire la viaţa umană sau la embrionii umani.

Citeşte aici: Când începe viaţa umană? O perspectivă ştiinţifică (versiune în limba română)