ACTUALIZAT Prevederi ale legislaţiei muncii pentru părinţi Array Imprimare Array

Această secţiune cuprinde cele mai importante prevederi ale legislaţiei muncii, în vigoare în România, referitoare la protecţia mamei şi sprijinirea familiei, respectiv cele cuprinse în Codul Muncii şi în dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

Conform Codului Muncii, dar şi Constituţiei, libertatea muncii este garantată, iar dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. În ceea ce priveşte părinţii, Codul Muncii acordă o protecţie specială mamelor, indiferent dacă au născut deja sau sunt însărcinate, precum şi părinţilor care intră în concediu pentru a-şi  îngriji copiii.

Prevederi relevante:

I. Se interzice solicitarea la angajare a testelor de graviditate.

II. Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte, munca de noapte fiind definită de Codul Muncii ca cea prestată între orele 22.00 şi 6.00.

III. Concedierea nu poate fi dispusă în anumite situaţii, printre care se află şi următoarele:

  • Pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
  • Pe durata concediului de maternitate;
  • Pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
  • Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Este de reţinut faptul că această protecţie nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

Părinţilor salariaţi care aleg să stea acasă pentru a-şi îngriji copilul li se suspendă contractul individual de muncă. Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. Pe durata suspendării, însă,  pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute mai sus, dacă prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă sau regulamente interne, nu se prevede altfel.

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în cazul concediului de maternitate, şi din iniţiativa salariatului în cazul:

  • concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani,
  • concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani,
  • concediului paternal.

IV. Având în vedere că naşterea unui copil este un eveniment deosebit, Codul Muncii prevede că, în cazul unor evenimente speciale, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.  Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

V. Conform Legii nr. 91/2014, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor minori vor beneficia de o zi liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

Ziua liberă urmează să se acorde unuia dintre părinţi sau reprezentantului legal al copilului, în baza unei cereri depusă cu 15 zile înainte de vizita la medic. Părintele care solicită ziua liberă trebuie să dea o declarație pe propria răspundere conform căreia nu s-a mai solicitat o zi liberă în acel an.

Controlul medical se poate efectua atât în sistemul public de sănătate, cât și în cel privat. După efectuarea controlului medical, părintele/reprezentantul legal al copilului are obligația să prezinte medicului de familie al copilului rezultatele investigațiilor. Pe baza acestora, medicul de familie eliberează gratuit o adeverință, pe care părintele/tutorele o va prezenta angajatorului drept dovadă că acest control medical a fost efectuat. În situația în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului școlar, iar copilul frecventează o formă de învățământ preuniversitar, medicul de familie are obligația de a elibera pentru acesta o scutire medicală.

Pentru familiile în care se află 2 copii minori se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an. Pentru familiile cu trei sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.

Textele actelor normative

Ultima actualizare în Vineri, 31 Iulie 2015 14:43