Ființă contra ființă în era biotehnologiei Array Imprimare Array

John Wyatt - Ființă contra ființă în era biotehnologiei
Editura Dianoia, Timișoara 2011, 300 pag.

John Wyatt - Fiinta contra fiinta„Ființă contra ființă” abordează în același timp prin prisma eticii medicale cât și a tradiției iudeo-creștine un cadru propice de dezbatere constructivă în vederea găsirii unor soluții care să se așeze deopotrivă pe pozițiile promovării progresului științei, a medicinei dar și pe cele ale respectării valorilor perene ale creștinătății. Iată de ce această carte trebuie citită nu numai cu ochii, ci studiată și asimilată cu mintea și cu sufletul, pentru ca cititorii să poată deveni în mod conștient și activ părtași, formatori de opinie sau persoane de decizie, la stabilșirea unei conduite conforme cu adevăratele valori ale moralei și eticii medicale. (Prof. Univ. Dr. Margit Șerban)

Cuprins (titlurile capitolelor)

1. Ce-i de făcut? Concepte fundamentale pentru medicină și societate
2. Perspective biblice asupra umanității
3. Tehnologiile reproductive și începuturile vieții
4. Screening-ul fetal și bătălia pentru un copil sănătos
5. Minunata lume nouă: noul chip al geneticii
6. Avort și infanticid: o perspectivă istorică
7. Când se face o persoană? Perspective creștine privitoare la începuturile vieții
8. Copilul pe moarte: dileme ale îngrijirilor neonatale
9. O moarte bună? Eutanasia și suicidul asistat medical
10. Un fel mai bun de a muri
11. Tradiția hipocratică și practica modernă
12. Viitorul omenirii