Propuneri ocazionate de Conferința națională „Soluții pentru îmbunătățirea sănătății copiilor”
Miercuri, 28 Mai 2014 00:00

În urma participării la conferința națională „Soluții pentru îmbunătățirea sănătății copiilor”, găzduită de Senatul României marți, 27 mai 2014, mai multe asociații preocupate de buna creștere și de sănătatea fizică și sufletească a copiilor au remis organizatorilor un set de observații și propuneri. De asemenea, și-au exprimat dorința de a participa la grupurile de lucru ce vor fi găzduite de Comisia pentru Sănătate Publică și cea pentru Drepturile Omului, în vederea elaborării de acte legislative ce vor implementa propunerile specialiștilor și ale societății civile receptate în cadrul acestui eveniment.

Propunerile asociațiilor „PRO VITA” - filiala București, Provita Media, Familia Tradițională, Asociația Medicilor Catolici – filiala București, Alianța Familiilor din România, Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”, Asociația Părinților pentru o Educație Sănătoasă, Clinica Provita International și Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz „Darul Sunetului” au vizat educația pentru sănătate și prevenirea sarcinilor la adolescente, prevenirea accesului copiilor la pornografie și practica depistajului intrauterin al malformațiilor congenitale. Toate propunerile au ținut cont de principiile moralei creștine și ale demnității inviolabile a persoanei umane începând de la momentul concepției.

Reproducem conținutul integral al scrisorii (în format pdf aici).

 

București, 27 mai 2014

 

Observații și propuneri ocazionate de Conferința națională „Soluții pentru îmbunătățirea sănătății copiilor”, București, 27 mai

 

I.  Privind educația sexuală în școli, sănătatea reproducerii, prevenirea sarcinilor nedorite la adolescente, sănătatea mamelor minore

Este cu neputinţă de admis ca documentele de strategie naţională pentru sănătatea copilului și protecţia drepturilor sale să conţină, în privinţa sexualităţii, doar obiectivele „prevenirea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor” și „prevenirea bolilor cu transmitere sexuală”.

Sarcinile nedorite și îmbolnăvirile cu BTS sunt un efect, şi nu o cauză a problemelor tinerilor de astăzi privind sexualitatea. Există sute de studii independente care demonstrează că principala cauză a tulburărilor şi a disfuncțiilor sexuale, psihologice, biologice şi de integrare socială o constituie începerea vieţii sexuale la o vârstă timpurie, precum şi promiscuitatea sexuală (o viaţă sexuală dezordonată, la vârsta adolescenţei, coroborată cu prezenţa comportamentelor de risc).

Niciuna dintre probleme nu poate fi rezolvată cu contraceptive şi acces la avort, după cum sugerează, tot mai insistent, documente guvernamentale sau recomandările O.M.S.

Necesitatea dobândirii unor cunoştinţe biomedicale şi psihologice, în vederea unei desfăşurări armonioase a viitoarei vieţii de cuplu, în aspectele ei intime, este incontestabilă. Programele de educaţie sexuală nu se rezumă, însă, la prezentarea acestui gen de informaţii, ci tind să înglobeze valori etice/morale; în acest context, la ora actuală, tendinţele seculariste, dominante, se reflectă cu precădere în propunerile privind educaţia sexuală, vexând perspectiva celor care aleg să se raporteze la valori morale tradiţionale, de sorginte religioasă. Reiterăm faptul că părinții au dreptul primordial de a decide, în conformitate cu sistemul propriu de valori, asupra tipului de educație pe care îl primesc copiii lor.

Distribuirea contraceptivelor în școli și accesul la avort al minorelor peste 16 ani fără știrea părinților, chiar în condițiile legii, sunt legate de riscuri serioase pentru sănătatea și chiar viața adolescentei. De asemenea, acestea sunt în grav conflict cu drepturile parentale, întărite de Constituție și tratatele internaționale. Familia este cadrul social optim pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, tocmai din cauza lipsei de maturitate a acestuia din urmă.

 

Mai mult, tot din aceste considerente considerăm că nu se justifică, sub nicio formă, cheltuieli publice privind opțiunile reproductive – contraceptive și „întreruperea” electivă a sarcinii - în cazul adolescentor.

 

II. Privind prevenirea și combaterea accesului copiilor la pornografie

Am constatat lipsa preocupării autorităților pentru prevenirea şi combaterea expunerii copiilor la pornografie. Efectele dezastruoase ale consumului de pornografie pentru sănătatea mentală și abilitățile sociale au fost foarte bine documentate în ultimii ani. În România, se constată o creştere alarmantă a incidenţei consumului de pornografie la copii şi adolescenţi; în acest context, lipsa unui obiectiv bine definit pentru lupta contra acestui flagel ne lasă mult în spatele celorlalte ţări europene.

III. Privind depistajul prenatal al malformațiilor genetice congenitale

Deși apreciem preocuparea Ministerului Sănătății spre prevenție mai degrabă decât spre servicii curative, atragem atenția că depistajul sistematic al malformaţiilor congenitale în perioada pre-natală, inclusiv evaluarea genetică complexă a sarcinilor cu feți cu anomalii structurale, desfășurate în vederea întreruperii sarcinii cu diagnostic nefavorabil, NU este un serviciu preventiv, ci reprezintă o politică de tip eugenic, ilegală și ilegitimă, discriminatorie și absolut inacceptabilă moral într-o societate care clamează că egalitatea în drepturi a persoanelor cu dizabilități este un deziderat fundamental.

 

PROPUNERILE noastre

I. 1. Introducerea în programa școlară a unor ore de pregătire și educație pentru viața intimă, bazate pe principiile morale, care tratează tema sexualității în contextul unei concepții integratoare asupra persoanei umane, văzută ca un complex trup-suflet unitar. Din cauza sensibilității subiectului, aceste ore nu trebuie să aibă un caracter obligatoriu și frecventarea de către copii trebuie să se facă doar cu acordul scris și informat al părinților, a căror implicare în educarea tinerilor adolescenți cu privire la viața intimă trebuie să crească. Sub nicio formă nu agreem o curiculă de „educație sexuală” obligatorie elaborată conform unor concepții pur mecaniciste și funcționale asupra sexualității.

I. 2. Modificarea cadrului legislativ în vederea introducerii obligativității consimțământului parental pentru toate minorele care solicită „întreruperea” sarcinii sau alte servicii de „sănătate a reproducerii”, inclusiv pentru contracepție. Menționăm clar că toate organizațiile semnatare ale prezentei adrese, prin valorile promovate se opun atât avortului cât și utilizării contraceptivelor.

I. 3. Stoparea oricărei finanțări publice pentru opțiunile reproductive destinate adolescenților. Redirecționarea fondurilor astfel eliberate către acoperirea teritorială cu servicii integrate în direcția afecțiunilor infantile (în special prevenirea și tratarea obezității infantile și depistajul precoce al surdității prin screening neonatal, esențiale pentru intervenția timpurie).

I. IV. Instituirea obligativității consilierii de specialitate a femeii în criza de sarcină (sarcină nedorită), cu atât mai mult când este vorba despre o minoră.

II. O strategie solidă, aplicabilă, de prevenire a expunerii copiilor şi adolescenţilor la pornografie online, pentru aplicarea modificărilor recent aduse în acest sens legii speciale (Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului). Filtrarea și restricționarea accesului la materialele cu conţinut pornografic.

III. Odată cu asigurarea accesului la diagnosticarea precoce a bolilor genetice, să fie dezvoltat un mecanism instituțional pentru sprijinul concret acordat femeii însărcinate și familiei acesteia, în cazul sarcinilor cu diagnostic nefavorabil, mai ales în cazul minorelor, în așa fel încât sarcina să poată fi dusă la bun sfârșit și copilului să-i fie asigurată o existență pe cât posibil apropiată de normal.

Mulțumim pentru deschiderea arătată privind colaborarea dvs. cu societatea civilă şi nădăjduim ca această colaborare să favorizeze dezvoltarea acelor programe care să asigure o dezvoltare sănătoasă și armonioasă a copiilor României, lucru pe care ni-l dorim cu toţii.

Semnatari:

  1. Asociația „PRO VITA” - filiala București
  2. Asociația Medicilor Catolici – filiala București
  3. Alianța Familiilor din România
  4. Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”
  5. Asociația Părinților pentru o Educație Sănătoasă (București)
  6. Asociația Provita Media (București)
  7. Asociația Clinica Provita International (București)
  8. Asociația Familia Tradițională (Iași)
  9. Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz „Darul Sunetului” (București)
 

Sprijină activitatea PRO VITA printr-o donație!

Abonare la newsletter
Conectează-te cu noi prin...

provita bucuresti la youtube

consiliere pentru femeile insarcinate

programul educational vreau sa aflu

actiuni in instanta

Misiunea noastră: Să ocrotim copilul născut şi nenăscut aflat în dificultate, fără discriminare, până la integrarea sa în familia naturală.

Condiţii de utilizare: Conţinutul saitului este proprietatea intelectuală a persoanei juridice „Asociaţia PRO VITA București”. Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons License. Găzdure: Bogdan I. Stanciu photography