Scrisori și declarații
Reflexele totalitare ale primarului din Târgu Mureș și obsesia statului-providență
Joi, 16 Ianuarie 2020 16:14

Poziție comună Alianța Familiilor din România - PRO VITA (București) cu privire la declarațiile politice formulate de dl. Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureș

De 3 decenii, conceptul de „drepturi ale copilului”, devenit unul major în dreptul internațional, își propune să tuteleze cu prioritate interesul superior al copilului, în orice decizii l-ar privi pe acesta. În practica instanțelor și instituțiilor însă, această noțiune, la fel ca toate noțiunile generale, ridică multiple dificultăți de interpretare.

Asemenea „dificultăți de interpretare” pare că întâmpină și domnul primar al municipiului Târgu Mureș, Dorin Florea: conform declarațiilor sale politice recente, copilul ar trebui protejat nu de sărăcie, ci de părinții săi săraci, prin decăderea din drepturi a acelor părinți care nu trec un test-grilă, standardizat la discreția autorității locale pe care Dorin Florea o prezidează. Vizate de această campanie sistematică și programatică sunt nu doar familiile care au deja copii, ci și cele care au intenția de a avea copii în viitor.

Apărătorii propunerilor lansate de dl. Florea vor invoca, fără doar și poate, multiplele cazuri de abuzuri ale părinților împotriva copiilor și nevoia lor de a fi apărați în fața violențelor de orice fel. Doar că prevederile deja existente în legislația penală și în legea specială sunt, în opinia noastră, suficiente, pentru că ele consideră decăderea din drepturi a părinților drept o situație de excepție și în niciun caz o regulă aplicată după un standard absurd, cum ar fi veniturile sau studiile părinților.

Într-adevăr, anumite comunități prezintă un risc accentuat sau major de sărăcie sau de excluziune socială. Pot acestea fi motive suficiente pentru o măsură atât de radicală? Și invers, sunt un loc de muncă ori o situație materială stabilă îndeajuns pentru ca doi adulți să primească un „certificat de reproducător”, așa cum și-ar dori Dorin Florea să elibereze? Nimic nu este mai nesigur astăzi decât un venit stabil. La fel, nu există nicio garanție că o diplomă de studii certifică altceva decât absolvirea unei școli. Caracterul, valorile morale sau aspirațiile nu se învață la școală, ci se deprind în familie.

Din păcate, nu doar domnul primar Florea este un susținător al extinderii abuzive a autorității statului-providență. La fel sunt și parlamentarii care în ultimii ani au reglementat prin lege obligativitatea grădiniței și instituția „avocatului copilului”, iar acum au în vedere o lege a vaccinării obligatorii. Toate au fost abil îmbrăcate în retorica „drepturilor copilului” și s-au făcut prin abuzarea autorității parentale, în răspăr cu rolul primordial pe care Constituția îl conferă acesteia.

Citeşte mai mult...
 
Familie contra Stat, Părinte contra „Expert” - Confruntarea continuă prin proiectul „România Educată”
Duminică, 10 Martie 2019 08:47

PRO VITA (București) și Alianța Familiilor din România s-au alăturat altor zeci de asociații și fundații pro-familie într-o poziție comună cu privire la proiectul „România Educată”, pus în dezbatere publică de administrația prezidențială și realizat de aceasta împreună cu experți din domeniu.

Observațiile și propunerile din Memoriul realizat de Alianța Părinților vizează aspecte precum reducerea vârstei minime pentru școlarizarea obligatorie, „educația parentală”, folosirea tehnologiei în procesul de învățământ sau promovarea în școli a „diversității”.

Dincolo de aspectele punctuale, din Memoriu transpare, ca un numitor comun, preocuparea semnatarilor față de repetatele, în ultimii 15-20 de ani, încercări de restrângere a autorității parentale. De la eliminarea simbolurilor religioase din școlile publice la promovarea avortului și a contracepției la adolescenți, de la obligativitatea grădiniței la înființarea avocatului copilului, de la cazul Bodnariu la recenta infamă „Strategie privind educația parentală”, de la vaccinarea obligatorie la suprimarea informării publice pe această temă, vizată a fost mereu slăbirea autorității părintelui.

Dar nu pentru ca această autoritate să-i fie transferată, așa acum se pretinde, copilului. Soarta lui, de care depinde soarta societății de mâine, va fi decisă de tot de adulți, doar că aceștia nu vor mai fi părinții, ci funcționarii statului și „experții”. Ultimii, departe de a fi cenzori ai autorității publice, participă nemijlocit la extinderea ei, interesul lor fiind adesea unul pecuniar. Spre exemplu, în „Strategia de educație parentală” erau prevăzute să fie alocate sume enorme al căror beneficiar erau chiar grupurile de „experți și ONG-uri” ce urmau să realizeze campaniile de „educare” a părinților.

Pe măsură ce strategiile care să „promoveze drepturile copilului” și instituțiile care să poată fi „sesizate cu încălcarea drepturilor copilului de către persoane private” se înmulțesc îngrijorător, remarcăm absența, din aproape oricare document și strategie, a referirilor la o încălcare a drepturilor copilului de către autoritatea publică.

Și în cazul „României Educate”, supus scrutinului este, în mod eronat, tot părintele. Proiectul abundă în abordări paternaliste și tehnocratice, bazat pe competența presupus superioară a experților și tehnocraților, iar părintele este văzut doar ca un beneficiar secundar, pasiv al acestor politici.

Semnatarii Memoriului - Alianța Părinților împreună cu cele 60 de asociații și fundații pro-familie - insistă, în primul rând, ca autoritatea publică să fie prezentă cât mai limitat în viața familiei. Dacă ne dorim ca ea, familia, să redevină centrul vieții sociale, să fie redusă sărăcia, să fie îmbunătățită starea generală de sănătate ori să crească nivelul de educație, trebuie stopat „ajutorul” dat cu forța de binomul alcătuit dintr-un Stat greoi, incapabil, în general, să gestioneze până și treburi publice esențiale, și o pleiadă de ONG-uri producătoare de strategii și de „experți” cu o orientare ideologică cel puțin discutabilă.

 
O convenție internațională care să reglementeze favorabil practica surogației este inacceptabilă: adresă către Conferința de la Haga
Joi, 15 Februarie 2018 23:56

PRO VITA București, organizație membră a Uniunii Internaționale pentru Abolirea Surogației Materne, s-a adresat reprezentanților României în grupul de experți al Conferinței de la Haga privind Dreptul Internațional Privat. Grupul, care s-a reunit săptămâna trecută, realizează un studiu al dreptului internațional privat cu privire la statutul copiilor, inclusiv în raport cu problematica acordurilor internaționale ce implică mame-surogat.

„Istoric, chestiunea privitoare la cine ar trebui să fie identificat legal drept părinte a fost, în cele mai multe state, rezolvată. Cu toate acestea, incertitudinea apărută în ultimele decenii ca un rezultat al combinației dintre modelele familiale în schimbare și avansul științelor medicale a dat naștere unor evoluții juridice care au cuprins și modificări în legislația privind recunoașterea părinților,” se arată în agenda reuniunii. „Întrucât aceste evoluții nu au fost uniforme la nivel global, ele au dus la apariția unor dificultăți. Abordarea la nivel național a unor chestiuni precum retragerea calității de părinte (în lumina testelor ADN), tehnologia privind reproducerea asistată și aranjamentele de surogație au variat mult, depinzând de mediul social, cultural și politic al statului. Ca rezultat, nu există, încă, nici un consens internațional cu privire la modalitatea de stabilire sau contestare a calității juridice de părinte în atari noi circumstanțe.”

Ne exprimăm preocuparea față de posibilitatea recunoașterii legale a practicii închirierii uterului (surogație maternă) care va fi inevitabil însoțită de o largă redefinire a relațiilor și legăturilor parentale și cerem să fim consultați ca parte a societății civile.

În acest context, arătăm că în România, practica maternității surogat a atins dimensiunea unei „piețe”, în care „bunurile” tranzacționabile sunt copiii și funcția reproducătoare a femeilor, deși la nivel internațional există o tendință în favoarea limitării sau chiar a unei interdicții a surogației. Opțiunea prohibiției este bazată pe principiul demnității umane și în special al integrității corporale. Surogația folosește femeia ca pe un mijloc de atingere a unei dorințe personale, ceea ce contrazice o universal acceptată implicație a noțiunii de demnitate umană: aceea că ființele umane nu trebuie folosite niciodată ca mijloace, ci sunt întotdeauna un scop prin ele însele. Similar, prin surogație copilul devine obiectul unui contract, un „bun” sau o „marfă”, obiectul dreptului unor adulți.

Surogația este în mod vădit contrară Convenției ONU privind Drepturile Copilului și totodată Convenției asupra adopției internaționale, întrucât logica din spatele surogației este exact opusă celei a adopției, care consistă în oferirea unei familii copilului fără părinți.

În timp ce ne exprimăm convingerea că promovarea adopției este cel mai bun și mai generos răspuns la dorința legitimă de a avea copii, apreciem că în ce privește surogația statele trebuie să coopereze în vederea abolirii și nu pentru a reglementa favorabil o practică ce tratează femeile ca furnizori de servicii reproductive și copiii ca bunuri ale unei tranzacții comerciale.

Puteți citi adresa noastră către Direcţia de drept internaţional, Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială din Ministerul Justiției aici.

 
Actul donării de organe trebuie să rămână unul informat și altruist
Joi, 07 Decembrie 2017 21:56

În contextul apropiatei dezbateri a proiectului Legii transplantului uman, inițiat de Guvern, mai multe organizații non-guvernamentale au remis Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților un Memoriu prin care cer ca acordul la prelevarea de organe de la donatorul decedat să rămână unul informat și explicit.

Situaţia privind cererea şi donarea de organe în ţara noastră este delicată, ca de altfel aproape pretutindeni. Cererile sunt tot mai multe, iar donatorii par să fie prea puţini; în plus, mai există şi dificultăți birocratice. Din cauza blocajelor şi a problemelor de natură practică privind transplantul, unele organizații de pacienți propun o soluţie sub forma „acordului prezumat”, preluând modelul unor legislaţii occidentale, pentru a răspunde mai bine cererii de organe.

Semnatarii Memoriului, asociațiile PRO VITA București, PRO VITA Sibiu, PRO VITA Gorj, Provita Media, Christiana, Darul Vieții, Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților și Alianța Familiilor din România se opun acestei încercări de rezolvare a deficitului de organe pentru transplant, arătând că s-ar ajunge la încălcarea principiului etico-medical al consimţământului responsabil, iar caracterul altruist, profund uman, al donării ar dispărea. De asemenea, apreciază autorii, acordul prezumat este imposibil de legiferat întrucât încalcă articole din Constituția României, din Codul Civil precum și tratate internaționale obligatorii precum Convenția privind drepturile omului și biomedicina (Convenția de la Oviedo).

Prin legiferarea acestui fals „acord” prezumat s-ar încălca grav convingerile etico-morale și religioase ale persoanei şi s-ar favoriza abuzurile. De altfel, așa cum o arată datele statistice, singur acordul prezumat nu explică variaţia ratelor de donare/prelevare între diferite ţări.

Criza donării de organe în ţara noastră poate fi mai degrabă o reflectare a unei anumite lipse de încredere în sistemul public de sănătate, apreciază autorii Memoriului. Impunerea acordului prezumat va leza conştiinţa majorităţii cetăţenilor, cu consecinţe adverse faţă de intenţiile legiuitorilor, printre care agravarea scăderii încrederii populaţiei în sistemul sanitar.

Semnatarii consideră totodată absolut necesară o dezbatere de amploare în ce privește definiția morții, justificarea stabilirii decesului pe criterii cerebrale fiind din ce în ce mai mult contestată în literatura medicală de specialitate.

Proiectul legii transplantului uman poate fi consultat pe website-ul ministerului Sănătății, urmând să fie transmis spre dezbatere și vot Camerei Deputaților, prima sesizată.

Textul Memoriului poate fi citit aici.

 
Comitetul O.N.U. pentru Persoane cu Dizabilități: Avortul copiilor cu handicap violează dreptul internațional
Joi, 26 Octombrie 2017 03:27

Salutăm declarația Comitetului O.N.U. pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități: legile care permit avortul pe criteriu de handicap încalcă dreptul internațional

Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (Comitetul) a emis, în urmă cu câteva zile, un punct de vedere oficial [1] în care precizează că „Legislația care permite explicit avortul pe criteriu de dizabilitate violează Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități”, mai precis art. 4, 5 și 8 ale acesteia [2].

Comitetul consideră că acest tip de avort este adesea motivat de diagnostice inexacte și că, „chiar și atunci când diagnosticul nu este eronat, evaluarea perpetuează stereotipul conform căruia dizabilitatea este incompatibilă cu o viață de calitate.”

Prin această declarație, Comitetul opune în mod direct viziunea sa unui alt organism O.N.U., Comitetul pentru Drepturile Omului (C.D.O.), cu puțin înainte ca acesta din urmă să aprecieze asupra existenței unui drept la avort „în special… când fătul suferă de o dizabilitate fatală”. Comitetul solicită eliminarea acestei formulări din proiectul Comentariului General nr. 36 [3] referitor la interpretarea articolului 6, despre dreptul la viață, al Pactului Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice [4]. Comentariul urmează a fi adoptat de către C.D.O. în cea de a 121-a sesiune plenară [5].

Apreciem Declarația Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități ca importantă. Ea reamintește, odată în plus, necesitatea opoziției ferme la tentația eugenică. Încă din 1947, ca urmare a ororilor Războiului, denunțate de Tribunalele internaționale pentru crime de război de la Nurnberg și Tokyo, autorii Declarației Universale a Drepturilor Omului s-au opus încercărilor de a legitima „prevenirea nașterii copiilor cu handicap mintal” sau „a celor născuți din părinți cu handicap mintal”. Astfel, autorii Declarației au pus în mod clar în opoziție drepturile omului și practicile eugenice, văzând în acestea din urmă o formă de „rasism științific” al cărui scopuri real era exterminarea unor categorii sociale.

În aceeași logică, membrii Comitetului au luat atitudine și împotriva unui presupus „drept la eutanasie”, pe care de asemenea C.D.O. intenționează să îl afirme, deși el nu este precizat în nici un tratat. Acesta „perpetuează stereotipuri despre persoanele sever dizabile care, din cauza suferinței, ar fi mai bine să moară”.

Nu întâmplător atât avortul, cât și eutanasia au devenit legale și chiar politici de stat, pentru prima dată în istorie, în timpul regimurilor totalitare ale secolului XX, comunismul și nazismul.

Citeşte mai mult...
 
Primul pas către abolirea „maternității de substituție”
Miercuri, 12 Octombrie 2016 20:23

PRO VITA București salută respingerea, de către Consiliul Europei, a unei propuneri de legalizare și reglementare a practicii surogației materne în cele 47 de state membre.

Proiectul de Recomandare, intitulat „Children’s rights related to surrogacy” („Drepturile copilului în contextul practicii surogației”) a fost respins, ieri, de plenul Adunării Parlamentară a Consiliului Europei cu o majoritate largă (90 de voturi contra la 57 pentru). Deși nu a condamnat explicit practica surogației, rezultatul votului, venit la capătul unor dezbateri care au durat aproape 2 ani, poate fi considerat încurajator pentru eforturile de condamnare și abolire în țările unde aceasta este permisă.

Pe lângă conținutul ambiguu al proiectului de recomandare, foarte contestată a fost și persoana raportorului – senatorul belgian trans-sexual Petra de Sutter, întrucât aceasta este medic ginecolog la un spital belgian care oferă servicii de surogație.

Toți cei 3 reprezentanți ai României au votat contra: Attila Korodi (UDMR), Ben-Oni Ardelean și Maria Grecea (PNL). La fel și reprezentantul Republicii Moldova, dl. Valeriu Ghilețchi. PRO VITA București a transmis acestora o recomandare de vot (aici). Organizațiile pro-familie ca ADF International și Federația Asociațiilor de Familii Catolice din Europa au fost implicate activ în dezbateri și în influențarea deciziei finale.

Surogația (cunoscută și sub denumirea de „mamă surogat”, „gestație pentru altul” sau „maternitate de substituție”) este o practică prin care copilul este transferat de la naștere unei alte persoane, de obicei în schimbul unei sume importante de bani. Practica a fost criticată intens de multe organizații de drepturile omului și a fost deja condamnată într-o rezoluție a Parlamentului European din 2011 [1] ca o „formă de exploatare a corpului femeii și a organelor sale reproducătoare”.

Fiind din ce în ce mai răspândită, surogația, pentru a fi acceptată social, se ascunde adesea sub aparența compasiunii și altruismului. Adevărata compasiune, însă, nu poate oculta adevărul: maternitatea surogat constituie o nouă modalitate de a exploata femeile și de a face trafic cu ființe umane, transformând copiii în bunuri comerciale.

Ca membră a Uniunii Internaționale pentru Abolirea Surogației, coaliție care urmărește abolirea acestei practici în întreaga Europă, Asociația PRO VITA București consideră că a venit momentul ca și în România acest subiect să intre în atenția membrilor legislativului.

În România, practica este permisă într-o „zonă gri” legislativă, neexistând din păcate absolut nicio reglementare. Subiectul în sine este aproape necunoscut publicului larg, însă anunțurile de oferte abundă la mica publicitate sau în clinici, iar cele mai multe discuții de pe internet gravitează în jurul unei pretinse „generozități”, când de fapt este vorba despre o afacere foarte bănoasă pentru clinici, iar principala motivație a femeilor purtătoare rămâne sărăcia.

___

[1] Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2011 referitoare la prioritățile și structura unui nou cadru al politicii UE de combatere a violenței împotriva femeilor

 
Protejarea copiilor față de pornografie, o necesitate urgentă
Sâmbătă, 04 Iunie 2016 14:40

Într-o solicitare adresată ministrului Comunicațiilor și președintei Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, PRO VITA București solicită autorităților să pună în practică dreptul copilului de a fi protejat de pornografie, drept recunoscut de lege dar neaplicat până acum.

Prin amendarea, în anul 2013, a Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, legislativul României a recunoscut explicit pericolul pe care consumul de pornografie îl reprezintă pentru dezvoltarea psiho-socială a copilului, introducând în cuprinsul art. 85 alin. 1 al Legii nr. 272/2004 următoarea formulare:

Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, (…) etc.

Acest drept nou stipulat a rămas, din păcate, doar pe hârtie. Rapoartele, studiile și cercetările sunt, în acest sens, mai mult decât alarmante și arată un consum de pornografie la copii în creștere, de la an la an, cu consecințe dezastruoase pentru viața socială, intimă și familială a viitorului adult.

Printr-o scrisoare remisă ieri, cu ocazia Zilei Copilului, ministrului Comunicațiilor și președintei Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Asociația PRO VITA din București și Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” - organizații membre ale Coaliției pentru Familie – structură asociativă informală care reunește organizații civice de protecția și promovarea drepturilor și intereselor familiei – solicită autorităților să pună în practică dreptul copilului de a fi protejat de pornografie, drept recunoscut de lege dar neaplicat până acum.

Concret, în scrisoare se propune:

  • Formarea unui grup de lucru la care să participe specialiști ai agențiilor de specialitate ale guvernului și reprezentanți ai organizațiilor de părinți și familii;
  • Identificarea de soluții tehnice, cum ar fi cele pentru limitarea accesului la website-urile cu caracter pornografic pe bază de parolă cu verificarea vârstei;
  • O nouă inițiativă legislativă, fie sub forma unui proiect de lege, fie a unei propuneri legislative.

Scrisoarea poate fi citită aici.

În actuala legislatură, Parlamentul României a dezbătut 2 propuneri legislative destinate, printre altele, a îmbunătăți cadrul legislativ de protecție a minorilor în fața consumului de pornografie, protecție care în momentul de față este inexistentă. Din păcate, ambele au fost respinse. Din analiza rapoartelor comisiilor de specialitate și din concluziile trase de participanții la dezbaterile acestor propuneri legislative, a rezultat că aportul și sprijinul organelor administrației centrale, în special al Ministerului Muncii și Familiei prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi al Ministerului Comunicațiilor este esențial pentru identificarea soluțiilor tehnice viabile și eficiente, necesare transpunerii acestui drept al copilului de a fi protejat de pornografia prin internet, în realitate.

 
83 de ONG-uri: „Vrem Educație pentru familie și societate,‎ nu formarea de pionieri sexuali pentru ideologia gender de tip comunist”
Sâmbătă, 17 Octombrie 2015 13:21

În plină dispută pe subiectul educației sexuale, asociația noastră, împreună cu alte 81 de ONG-uri, a aderat la o altă scrisoare deschisă, inițiatiă de data aceasta de colegii de la Studenți pentru Viață. Iat-o mai jos, integral:

-

Domnului Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Domnului Nicolae Bănicioiu, Ministrul Sănătăţii

14 octombrie 2015

„Vrem Educație pentru familie și societate,‎ nu formarea de pionieri sexuali pentru ideologia gender de tip comunist”

Stimate Domnule Ministru Sorin Cîmpeanu,

Stimate Domnule Ministru Nicolae Bănicioiu,

Ați primit un Apel semnat de 67 de ONG-uri care solicită introducerea educației sexuale în școală. Motivele par dintre cele mai firești, în esență fiind invocată lipsa informațiilor de calitate, în condițiile în care în spațiul public se transmit masiv informații distorsionate despre sexualitate „din care lipsesc elemente ce țin de responsabilitate, înțelegerea funcționării propriului corp și respectul în relații intime”.

În timp ce necesitatea informării în privința sexualității este universală, de la o persoană la alta, de la o familie la alta, de la un stat la alt stat, de la o civilizație la alta, de la o perioadă istorică la alta au existat și există moduri diferite de abordare. Ca atare, o întrebare esențială este „Ce fel de educație despre sexualitate solicită semnatarii?”, deoarece identificarea unor probleme reale nu conduce automat și către identificarea unor soluții potrivite și eficiente.

Tipul de educație sexuală pe care semnatarii Apelului îl solicită, și pentru care militează de ani de zile, inclusiv prin introducerea acestui tip de educație prin intermediul materiei școlare Educație pentru sănătate, care ar deveni obligatorie, este axat pe denormativizarea familiei binare heterosexuale în fața oricăror comportamente sexuale consimțite și pe promovarea contracepției și avortului ca soluții complete și ideale la problema sarcinilor nedorite.

Acest tip de educație sexuală este generat de un sistem de valori hedonist în care este centrală plăcerea individuală în condiții de siguranță fizică. Acest sistem de valori a promovat necesitatea consimțământului în relațiile sexuale și eliminarea abuzului, fără a reuși să le obțină, în schimb a agravat probleme precum disoluția familiei, nașterea și creșterea copiilor în afara familiei, nefericirea personală. La nivel de stat, el a dus la probleme care nu existau anterior: statul trebuie să sprijine mamele singure, din ce în ce mai numeroase, prin ajutoare sociale, în timp ce rata natalității a scăzut sub limita de înlocuire a populaţiei.

 

Citeşte mai mult...
 
Mai multe organizații cer ministrului Educației să protejeze drepturile familiei în fața celor care vor să impună „educație sexuală” obligatorie. SCRISOARE DESCHISĂ
Miercuri, 07 Octombrie 2015 09:56

PRO VITA București împreună cu un grup de asociații ale societății civile, majoritatea având ca principal obiectiv protecția familiei, a remis ministrului Educației și altor organisme și instituții guvernamentale cu competențe în domeniul sănătății publice și al educației o nouă scrisoare deschisă, cu privire la presiunile exercitate de anumite grupuri și organizații pentru introducerea în școlile publice a așa-numitei „educații sexuale”. Semnatarii, printre care Alianța Familiilor din România, Asociația Părinți pentru Ora de Religie, Asociația Familiilor Catolice, Asociația „Familia Tradițională” și diferite filiale ale asociațiilor Pro-vita, atrag atenția că părinții sunt complet ignorați din disputa publică, și că în favoarea „educației sexuale” se pronunță în general organizații ideologice, care se luptă și pentru desființarea orei de religie, vădind astfel o agendă clară.

Prezența în grupul de presiune a asociațiilor „minorităților sexuale”, ale ateilor militanți sau feminismului radical, de extrema stângă, pune în gardă cu privire la agenda acestui demers, motivat de dorința de a produce mutații sociale profunde. „Sexualitatea reprezintă o predispoziție naturală ce poate fi ușor instrumentalizată și ideologizată; sub controlul unor interese străine, ea devine distructivă. Unica autoritate care poate aprecia corect interesul copilului, nevoile și gradul acestuia de dezvoltare emoțională și psiho-fizică, pentru a-i furniza informații despre viața intimă și de familie, este părintele.” Chiar dacă unii părinți nu pot sau nu vor să facă acest lucru, nu avem niciun motiv pentru a abadona responsabilitatea „în mâna unor persoane dubioase,” mai consideră semnatarii scrisorii.

De altfel, obligativitatea „educației sexuale” nu poate fi impusă decât cu încălcarea drepturilor parentale, garantate de Constituție și de tratate internaționale, subliniază semnatarii: „Legislația drepturilor omului nu a intenționat niciodată să acorde Statului putere prin uzurparea autorității părinților. Interpretările contrare sunt forțate de cercuri ideologice care manifestă interes în pervertirea viitoarelor generații, iar acest deziderat este cel mai bine servit lipsind de putere părinții și luând controlul școlilor.”

Totodată semnatarii scrisorii apreciază că viziunea despre sexualitate promovată de susținătorii educației sexuale este profund nocivă și distorsionată, punând la egalitate căsătoria cu concubinajul, homosexualitatea cu sexualitatea conformă naturii umane, avortul cu nașterea de copii.

Se mai amintește că există deja un curs opțional de educație pentru sănătate, care poate fi studiat de orice elev, la cererea părinților. Acesta cuprinde și un capitol de sănătatea reproducerii.

Scrisoare deschisă către ministrul Educației:

Părinții sunt cei mai buni educatori ai copiilor în materie de viață intimă și de familie

Dlui ministru al Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu

CC: Ministerului Sănătăţii; Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; Ministerului pentru Dialog Social; Comisiei pentru Sănătate şi Familie şi Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor; Comisiei pentru Muncă, Familie şi Protecţie Socială, Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport şi Comisiei pentru Sănătate Publică din Senatul României; Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti; Institutul de Științe ale Educației; Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Citeşte mai mult...
 
„Maternitatea surogat” - o violare a demnității umane și a drepturilor copilului, care trebuie oprită
Joi, 01 Octombrie 2015 00:00

În contextul dezbaterii în Parlamentul României a unei propuneri legislative pentru reglementarea reproducerii umane asistate, PRO VITA București, Alianța Familiilor din România, Asociația Femeilor din România, Asociația PROVITA MEDIA și Asociația „Familia Tradițională” au remis legislativului un memoriu prin care solicită interzicerea expresă prin lege a traficului de maternitate, cunoscut sub numele aparent inofensiv de „mamă purtătoare”.

„Mama purtătoare” sau „mama surogat” este o practică din ce în ce mai răspândită care presupune de fapt „gestația pentru altul”. Un embrion creat prin fertilizare in vitro este implantat unei femei care poartă sarcina, iar copilul este încredințat, după naștere, unui cuplu cu care poate sau nu să aibă legături genetice, mama purtătoare acceptând să fie decăzută din drepturi. Totul se face în baza unui contract, implicit sau explicit, comercial și contra unor sume importante de bani sau a altor foloase materiale.

Pentru a fi acceptată social, utilizarea mamei purtătoare este ascunsă adesea sub aparența compasiunii față de cuplurile infertile. Adevărata compasiune, însă, nu poate oculta adevărul: în numeroase țări, în special din Europa de Est și Asia, gestația pentru altul se face în beneficiul unor cupluri care nu au probleme de fertilitate sau, mai grav, al cuplurilor de homosexuali, caz în care drepturile copilului sunt încălcate suplimentar, acesta fiind privat nu doar de mama sa biologică, ci și de prezența oricărei mame în viața sa. Până la 6 adulți pot pretinde drepturi parentale asupra copilului, aceasta fiind doar una dintre nenumăratele complicații legale care pot apărea și cărora le este victimă nou-născutul.

În orice condiții s-ar desfășura, practica surogației constituie o nouă modalitate de a exploata femeile și de a face trafic cu ființe umane, transformând copiii în bunuri comerciale.

În România, reproducerea medical asistată este încă practicată în afara oricărui cadru legal, deși au existat mai multe propuneri de reglementare în ultimii ani. Obținerea unei sarcini cu mamă surogat este simplă, clinicile de fertilizare in vitro oferă această procedură și internetul abundă de anunțuri de mică publicitate.

Autorii memoriului consideră că permiterea gestației pentru altul reprezintă o tendință inacceptabilă, un atac la demnitatea umană în fața căruia este urgent să reacționăm. A proceda altfel ar însemna să consacrăm și să facilităm cumpărarea copiilor oricui își poate permite acest „produs”. Demnitatea femeilor și maternitatea nu sunt văzute ca fiind ceva să merite ocrotire, ci, ca și în cazul prostituției, corpul femeii este folosit pentru a satisface o dorință.

Această nouă formă de exploatare prosperă în numeroase țări sub influența lobby-urilor și a intereselor de afaceri. Pentru a stopa extinderea acesteia în România, noi pledăm pentru abolirea surogației prin lege, la fel cum se întâmplă în mai multe state europene.

PRO VITA București este membră a Uniunii Internaționale pentru Abolirea Surogației („International Union for the Abolition of Surrogacy”/ „Union Internationale pour l’abolition de la gestation pour autrui”), colectiv dedicat implementării la nivel internațional a prohibiției efective a practicii maternității de substitut. La inițiativă participă organizații care promovează respectul pentru femeie, copil, demnitate umană și drepturile omului, precum European Center for Law & Justice, l’Appel des Professionnels de l’Enfance, Alliance VITA, FAFCE (Federația Asociațiilor de familii Catolice din Europa), La Manif Pour Tous, l’Agence Européenne des Adoptés, Care for Europe, European Dignity Watch, Fondazione Novae Terrae.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sprijină activitatea PRO VITA printr-o donație!

Abonare la newsletter
Conectează-te cu noi prin...

provita bucuresti la youtube

consiliere pentru femeile insarcinate

programul educational vreau sa aflu

actiuni in instanta

Misiunea noastră: Să ocrotim copilul născut şi nenăscut aflat în dificultate, fără discriminare, până la integrarea sa în familia naturală.

Condiţii de utilizare: Conţinutul saitului este proprietatea intelectuală a persoanei juridice „Asociaţia PRO VITA București”. Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons License. Găzdure: Bogdan I. Stanciu photography