Rapoarte de activitate și financiare Imprimare
Vineri, 21 Iunie 2013 10:26

Comunicarea rapoartelor de activitate: PRO VITA București face publice rapoartele sale de activitate anuale, inclusiv informații financiare prescurtate. De asemenea, începând cu anul 2011, solicităm cenzorului întocmirea unui raport de certificare a activității fiscale și contabile. Cenzorul este expert contabil și nu este membru al organizației.

Alocarea resurselor: PRO VITA București caută să aloce partea cea mai consistentă a resurselor ale sale pentru campaniile umanitare și caritabile de sprijin direct, însă fără a neglija alte activități (Informare și sensibilizare publică, Politici publice și influențarea deciziilor, Relații internaționale).

Astfel, în 2016, ultimul an pentru care deținem datele financiare, 75% din bugetul de cheltuieli au fost alocați campaniilor umanitare.

Rapoarte de activitate

Rapoartele cenzorului

Cheltuieli salariale. Filiala București a PRO VITA are un număr de 3 salariați, toți având normă parțială de lucru. Salariile plătite sunt păstrate la un nivel foarte coborât ca expresie a devotamentului nostru față de cauza vieții, care are prioritate față de nevoile noastre personale.