Rapoarte de activitate și financiare Array Imprimare Array
Vineri, 21 Iunie 2013 10:26

Comunicarea rapoartelor de activitate: PRO VITA București face publice rapoartele sale de activitate anuale, inclusiv informații financiare prescurtate. De asemenea, începând cu anul 2011, solicităm cenzorului întocmirea unui raport de certificare a activității fiscale și contabile. Cenzorul este expert contabil și nu este membru al organizației.

Alocarea resurselor: PRO VITA București caută să aloce partea cea mai consistentă a resurselor ale sale pentru campaniile umanitare și caritabile, însă fără a neglija alte activități. Organizația are 2 salariați cu normă parțială de lucru. Salariile plătite sunt păstrate la un nivel foarte coborât ca expresie a devotamentului nostru față de cauza vieții, care are prioritate față de nevoile noastre personale. Exemplu de stat de plată.

Rapoarte de activitate

Rapoartele cenzorului