Comentariul General nr. 20 cu privire la implementarea drepturilor copilului adolescent (Organizația Națiunilor Unite) Array Imprimare Array
Marţi, 31 Ianuarie 2017 00:00

Memoriu remis de PRO VITA București către Organizația Națiunilor Unite pe marginea celui de-al 20-lea Comentariu General (General Comment) al Comitetului Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului, cu privire la implementarea drepturilor copilului adolescent.

Comentariul General conține multe referiri favorabile la sexualizarea copiilor, orientarea sexuală și identitatea de gen și erodează drepturile parentale; încurajează tacit debutul rapid al relațiilor sexuale, inclusiv înainte de vârsta consimțământului legal și exclude complet părintele din decizii esențiale pentru viața copilului. De asemenea, întărește conceptul de „orientare sexuală” și de „identitate de gen” ca pe o categorie specială de drepturi fundamentale ale copiilor (ceea ce este complet în afara dreptului internațional privind copiii). Comentariul General face referire la adolescență, dar refuză să o definească; în schimb, include copiii la vârste pre-pubertate - 10 ani - în categoria acoperită de document. De asemenea, Comitetul solicită să fie îndepărtate barierele, cum ar fi consimțământul parental, pentru bunurile, informarea și consilierea în materie de sexualitate. Printre aceste „bunuri” se numără, în limbajul documentelor ONU/OMS, „contracepția de urgență” (care este de fapt un abortiv timpuriu). Totodată Comitetul promovează în mod clar și direct avortul prin aceea că „îndeamnă statele să dezincrimineze avortul, pentru a asigura că fetele au acces la avort în condiții de siguranță”.


DOCUMENTE

Memoriu la Comentariul general nr. 20 (2016) cu privire la implementarea drepturilor copilului în perioada adolescenței [pdf]

Committee on the Rights of the Child - General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence [pdf]