Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 (Guvernul) Array Imprimare Array
Luni, 03 Februarie 2014 09:01

Memoriu adresat Ministerului Sănătății, în contextul dezbaterii publice privind 4 proiecte de acte normative:

  • HG privind aprobarea strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 (Aria strategica de intervenţie 1: „Sănătate publică”, OS 1.1. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a gravidei şi copilului; OS 1.2. Reducerea numărului de sarcini nedorite, a incidentei avortului la cerere şi a ratei mortalităţii materne prin avort)
  • HG privind aprobarea pachetului programelor naţionale de sănătate (specific Programul național de sănătate a femeii și copilului, Subprogramul de sănătate a femeii)
  • HG pentru aprobarea pachetului minimal şi pachetului de servicii de bază
  • HG privind modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

DOCUMENTE

Memoriul