Alocaţia de stat pentru copii - amendare (Parlamentul României) Array Imprimare Array
Miercuri, 11 Noiembrie 2009 00:00

Un grup de organizaţii non-guvernamentale pro-familie, printre care şi Asociaţia Pro-vita Bucureşti, au remis liderilor grupurilor parlamentare din Senatul României o scrisoare de susţinere a unei propuneri legislative pentru majorarea alocaţiilor pentru copii.

Propunerea nr. 408/2009, iniţiată de cinci senatori PD-L, prevede modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, prin creşterea cuantumului alocaţiei pentru copiii care au depăşit 2 ani până la 200 de lei.

"Susţinerea noastră se bazează pe argumente de ordin juridic, pe semnalele de alarmă existente în raportul Comisiei Prezidenţiale Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, pe necesitatea contracarării tot mai evidentei crize demografice din România, dar în primul rând vizează susţinerea unui prim pas dintr-o strategie de eficientizare a politicilor sociale pe termen mediu şi lung", se menţionează în scrisoare. Semnatarii propun şi o soluţie concretă pentru uşurarea efortului bugetar care ar rezulta din punerea în aplicare a noii legi.

Constituţia României, dar şi tratate internaţionale la care ţara noastră este parte, obligă statul să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, acordând copiilor un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

Totodată, raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice – "Riscuri şi inechităţi sociale în România" atenţionează că "alocaţiile pentru copii (...) au fost ignorate complet pentru anumite perioade (...), prin programe cel mai adesea ineficiente şi/sau nesustenabile. Ca o consecinţă logică, ineficienţa politicilor sociale a contribuit suplimentar la procesele de scădere a natalităţii şi a ratei căsătoriilor".

Organizaţiile neguvernamentale mai atenţionează că este necesară luarea de măsuri urgente pentru prevenirea unui derapaj demografic profund. La 20 de ani de la Revoluţie, realităţile demografice sunt îngrijorătoare. România are o populaţie aflată în al 20-lea an de scădere numerică, într-un accentuat proces de îmbătrânire demografică, cu toate consecinţele sale demografice şi, mai ales, socio-economice. Declinul demografic, care se manifestă deja cu putere, ar putea fi stopat doar în a doua jumătate a acestui secol şi numai dacă natalitatea ar creşte rapid şi ferm. În acest sens, esenţială este componenta stimulativă, economică, orientată spre copil, mamă, familia tânără.


ACTUALIZARE 01.04.2011: Propunerea legislativă a fost respinsă ca nesustenabilă financiar. Consultaţi aici fişa proiectului pentru detalii.


DOCUMENTE
Scrisoarea în susţinerea proiectului de lege pentru majorarea alocaţiilor pentru copii