Influențarea deciziilor și politici publice

„Îşi merită viaţa, libertatea numai acela ce zilnic şi le cucereşte neîncetat.” (Goethe)

Legi, amendamente, ordonanţe, ordine, hotărâri, norme de aplicare, rezoluţii, directive, memorandumuri, proiecte, propuneri, rezoluții, rapoarte, note, toate într-un puhoi care vine şi nu se mai opreşte... Cine le poate ţine socoteala? Autoritatea se bazează în săvârşirea abuzurilor exact pe faptul că cei afectaţi - cetăţenii - au aversiune faţă de „limbajul hârtiilor” şi se simt neputincioşi în faţa unor termeni specifici.

Aparent trecând printr-un proces democratic, actele normative sunt adoptate fără transparență și după un traseu sinuos. Astfel, de cele mai multe ori noi aflăm prea târziu despre faptul că am fi putut interveni pentru a ne spune opinia şi a schimba în bine legile.

PRO VITA Bucureşti monitorizează activitatea aleşilor şi reprezentanţilor cetăţenilor români și nu numai şi intervine pentru a apăra valorile și principiile sale statutare, printr-un mecanism democratic de a lua parte la decizii și a le influența.

De asemenea formulăm propuneri de politici publice, adică seturi de măsuri concrete, cu scopuri și obiective formulate în funcție de anumite norme și valori, în căutarea deciziilor care urmăresc îmbunătățirea unei situații considerate de interes public.

Concret, PRO VITA unește eforturi și sinergii pentru a obține o reformă a legislației care atacă, subminează, devalorizează sau neagă demnitatea persoanei umane, familia tradițională și viața umană.

Instituțiile monitorizate: organele legiuitoare (Parlamentul României, Parlamentul European, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei); organele administrației publice centrale - Guvernul României / Ministerele; misiunea României la ONU etc.

Organizația este acreditată la Camera Deputaților și înregistrată în Registrul de transparență al Comisiei Europene.

Nr. Titlu articol Afişări
1 Raportul special privind Libertatea religioasă sau a credinței (ONU) 49
2 Parteneriatul civil IV-V (Parlamentul României) 989
3 Declarația privind avortul recomandat din punct de vedere medical (Asociația Medicală Mondială) 1146
4 Reuniunea grupului de experți - Surogație maternă și parentalitate (Conferința de la Haga privind Dreptul Internațional Privat) 1293
5 Raportul anual privind situația drepturilor fundamentale în UE în 2016 (Parlamentul European) 1505
6 Comentariul general nr. 6 la articolul 5 al Convenției pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (Organizația Națiunilor Unite) 1802
7 Transplantul uman (Parlamentul României) 2073
8 Comentariul general nr. 36 la articolul 6 al Pactului Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (Organizația Națiunilor Unite) - partea a II-a 2235
9 ACTUALIZAT Reproducerea umană asistată medical (Parlamentul României) 8565
10 Comentariul General nr. 20 cu privire la implementarea drepturilor copilului adolescent (Organizația Națiunilor Unite) 2375
11 Proiectul Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse (Guvernul) 2659
12 Drepturile copilului și surogația (Raportul Sutter / Consiliul Europei) 2617
13 Parteneriatul civil III (Parlamentul României) 2896
14 Planul multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate (Guvernul) 3218
15 Observații preliminare - Propunere de lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down (Parlamentul României) 3277
16 Măsuri pentru politici publice privind familia - 50 de propuneri (contribuție pentru Coaliția pentru Familie) 3814
17 Finanțarea procedurilor de fertilizare in vitro și embriotransfer (Parlamentul României) 3496
18 Consultări pentru Bugetul de stat 2016 (Guvernul României) 3535
19 Drepturile omului și probleme etice legate de surogație (Raportul Sutter / Consiliul Europei) 3220
20 Resolution 29/22 on the Protection of the Family (United Nations) 2984
21 General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (United Nations) 4069
22 Strategia UE pentru egalitatea între bărbați și femei post-2015 (Raportul Noichl / Parlamentul European) 3822
23 Parteneriatul civil II (Parlamentul României) 3800
24 Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (Raportul Tarabella / Parlamentul European) 4328
25 Recunoașterea delfinilor ca persoane non-umane (Parlamentul României) 3676
26 Statutul orei de religie (Parlamentul României) 5111
27 Modificarea Legii privind prevenirea şi combaterea pornografiei (Parlamentul României) 4085
28 Reglementarea dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (Rap. Liese / Parlamentul European) 3930
29 Reglementarea testelor clinice (Raportul Willmott / Parlamentul European) 3991
30 Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 (Ministerul Muncii) 3959
31 Exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen (Raportul Honeyball / Parlamentul European) 4004
32 Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 (Guvernul) 4342
33 Foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (Raportul Lunacek / Parlamentul European) 3911
34 Parteneriatul civil I (Parlamentul României) 4365
35 Drepturi sexuale și reproductive (Raportul Estrela / Parlamentul European) 4135
36 Genicidul: Femeile lipsă? (Raportul Paapadopoulou / Parlamentul European) 4010
37 Promovarea și protejarea libertății religioase și a convingerilor (Raportul Andrikiene / Parlamentul European) 4110
38 REVIZUIREA CONSTITUȚIEI României (Parlamentul) 4705
39 Relațiile UE - China (Raportul Belder / Parlamentul European) 4183
40 Situația femeii în Africa de Nord (Raportul Costa / Parlamentul European) 4019
41 Eliminarea stereotipurilor de gen în UE (Raportul Liotard / Parlamentul European) 3882
42 Eliminarea formelor de violență împotriva femeilor (Parlamentul European) 3895
43 Combaterea traficului de organe (Raportul Marquet/Consiliul Europei) 4299
44 Finanțarea cercetării pe embrion (Programul „Orizont 2020” / Parlamentul European) 5185
45 Înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină (Parlamentul României) 5407
46 Reproducerea umană asistată medical cu terț donator (Parlamentul României) 4487
47 Draft recommendation on the rights and legal status of children and parental responsibilities (Council of Europe) 382
48 Selecția pre-natală a sexului (Raportul Stump / Consiliul Europei) 4814
49 Înregistrarea și declararea nou-născutului (Guvernul) 4955
50 Less bureaucracy for citizens: promoting free movement of public documents and recognition of the effects of civil status records (European Commission) 355
51 "Legalizarea prostituției" (Parlamentul României) 5384
52 Bugetul UE pe anul 2011 (Parlamentul European) 5794
53 Obiecția de conștiință în practica medicală (Consiliul Europei) 5959
54 Interzicerea clonării umane (Parlamentul României) 5619
55 Testarea pe animale (Parlamentul European) 5316
56 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului - amendare (Parlamentul României) 5421
57 Susţinerea cresterii natalităţii (Parlamentul României) 6092
58 Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (Gross report / Parliamentary Assembly of the Council of Europe) 3524
59 Legea adopţilor - amendare (Oficiul Român pentru Adopții) 5548
60 Alocaţia de stat pentru copii - amendare (Parlamentul României) 5872
61 Concediul pentru sarcină şi lăuzie - amendare (Parlamentul României) 5505
62 Resolution on the situation of fundamental rights in the EU 2004-2008 (European Parliament) 255
63 Proposed Amendment 45a (European Parliament Annual Report on Human Rights) 121
64 Noul Cod Penal (Parlamentul României) 7361
65 Lege privind reforma în sănătate - acordul prezumat la donarea de organe (Parlamentul României) 10608
66 Political Declaration Regarding Sexual Orientation and Identity (United Nations) 120
67 Relaxarea legislației privind avortul (Guvernul României, Președinția) 5890
68 Accesul la avort fără risc şi legal în Europa (Consiliul Europei) 6529

Sprijină activitatea PRO VITA printr-o donație!

Abonare la newsletter
Conectează-te cu noi prin...

provita bucuresti la youtube

consiliere pentru femeile insarcinate

programul educational vreau sa aflu

actiuni in instanta

Misiunea noastră: Să ocrotim copilul născut şi nenăscut aflat în dificultate, fără discriminare, până la integrarea sa în familia naturală.

Condiţii de utilizare: Conţinutul saitului este proprietatea intelectuală a persoanei juridice „Asociaţia PRO VITA București”. Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons License. Găzdure: Bogdan I. Stanciu photography