Demnitate umană - expoziția „Human Body” (c. Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa”) Array Imprimare Array
Duminică, 09 Iunie 2013 13:42

Asociația PRO VITA - filiala București a solicitat instanței de judecată să închidă Expoziția „The Human Body” desfăşurată la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” în perioada 22 martie – 4 august 2013, precum și interzicerea ca organizatorii să mai expună corpuri umane sau părți corporale umane de genul celor expuse, altundeva pe teritoriul României. De asemenea, a mai cerut obligarea la înhumarea cadavrelor și a părților de cadavre prezentate în expoziție, pe cheltuiala organizatorilor.

Motivația. Acțiunea are ca scop apărarea valorilor persoanei umane, reflectate inclusiv în respectul datorat persoanelor decedate, conform legislației românești și internaționale și se întemeiază pe Codul Civil, Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului și pe Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În contextul prevederilor legale, care consacră valorile tradiționale române de respect față de corpul și persoana celui decedat, PRO VITA consideră că expoziția „The Human Body” nu își are locul pe teritoriul țării noastre, întrucât reprezintă o gravă atingere adusă respectului datorat persoanei după decesul acesteia și contravine legii române în vigoare, prin:

  • modul de expunere;
  • tratamentul aplicat corpurilor umane prin tehnica plastinației;
  • faptul că corpurile umane neînsuflețite sunt folosite pentru a genera profit;
  • faptul că organizatorii nu au prezentat niciun fel de documente cu privire la cadavrele expuse;
  • posibilitatea ca trupurile umane expuse să fi aparţinut unor persoane încarcerate în sistemul de detenție din China, deținuți executați ori prizonieri de conștiință persecutați de regimul comunist chinez.

Soluționare. Instanța a respins ca inadmisibile atât cererea de suspendare temporară a expoziției până la judecarea cauzei, cât și solicitarea pe fondul cauzei. Decizia a răma definitivă și irevocabilă.


DOCUMENTE

Acțiunea împotriva organizatorilor expoziției (fond) [pdf]

Scrisoare adresată oficialilor din Ministerul Educației referitor la reacția acestora față de expoziția „Human Body”

Decizia instanței (fond)