Analize
Comentariu asupra prevederilor referitoare la adopție în proiectul legii privind parteneriatul civil (uniunea consensuală)
Vineri, 12 Octombrie 2018 09:15

[descarcă pdf]

Nota bene: Aprecierile de mai jos au ca bază proiectul de lege privind parteneriatul civil, publicat pe website-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Cel de al doilea proiect, promovat din câte înțelegem din presă de partidele de guvernare, nu este încă public azi 12.10.2018 și nici nu cunoaștem care va fi forma de compromis între cele două, dacă va exista vreuna. Din câte se pare, dacă proiectul CNCD permite adopțiile doar pentru cuplurile heterosexuale aflate în uniune consensuală, cel de-al doilea le exclude cu totul. Încercăm să abordăm ambele aspecte în rândurile de mai jos.

-

Deși proiectul legii parteneriatului civil interzice cu totul adopțiile pentru partenerii de același sex, apreciem că această interdicție este una „de formă”, fiind evident discriminatorie în contextul juridic actual. Interdicția nu va rezista unui minim control de constituționalitate ori convenționalitate și va fi abandonată, astfel cum este de fapt și intenția ascunsă a inițiatorilor și așa cum o dovedește experiența din alte țări.

Astfel, deși proiectul de lege privind parteneriatul civil, în forma propusă de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării le interzice (art. 14 alin. 8) adopția partenerilor de același sex, notăm că totuși art. 6 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției prevede posibilitatea, pe cale de excepție, a adopției împreună, succesivă, de către persoane aflate în concubinaj:

„(2) Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată atunci când: […]

c) copilul adoptat are un singur părinte, necăsătorit, iar acesta se află într-o relație stabilă și conviețuiește cu o persoană de sex opus, necăsătorită, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, și declară prin act autentic notarial că noul adoptator a participat direct și nemijlocit la creșterea și îngrijirea copilului pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 5 ani.”

Plecând de la aceasta situație prevăzută de lege, înseamnă că și partenerii din uniunea consensuală pot fi la fel de capabili, dacă nu chiar mai capabil să adopte împreună; altfel s-ar produce o evidentă discriminare, sancționabilă de către Curtea Constituțională sau de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului sub art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, între persoanele angajate în uniuni consensuale și concubini în ce privește posibilitatea adopției.

Citeşte mai mult...
 
Observații la Proiectul de modificare a legii adopțiilor promovat de dl. deputat I. Bulai
Marţi, 17 Iulie 2018 00:00

[descarcă pdf]

Ne referim în cele ce urmează la acest proiect de lege promovat de un grup de senatori și deputați dintre care se remarcă prin pasiune dl. deputat (USR) Iulian Bulai.

 

I. Este restrânsă definiţia „familiei extinse”, fiind limitat dreptul copilului de a fi îngrijit/adoptat de rudele apropiate (unchi/mătuși)

„Art.2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: i) familie biologică extinsă - rudele copilului până la gradul al doilea.”

Observaţii:

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului definește, la art. 4, lit. c) „familia extinsă” ca fiind formată din „rudele copilului, până la gradul IV inclusiv”, deci inclusiv rude de gradul al treilea: străbunici (linie dreaptă ascendentă); strănepoţi (linie dreaptă descendentă); nepoţi de frate/soră (linie colaterală); unchi/mătuși (linie colaterală) și rude de gradul al patrulea: stră-străbunici (linie dreaptă ascendentă); stră-strănepoţi (linie dreaptă descendentă); copii ai nepoţilor de frate/soră (linie colaterală); veri primari (linie colaterală).

Restrângerea acestei definiţii nu va produce efecte doar în procesul de adopţie, ci va influența și alte măsuri de protecţie a minorului:

  • instituţionalizarea acestuia, care se face „numai în cazul în care nu a putut fi instituită tutela ori nu a putut fi dispus plasamentul la familia extinsă, la un asistent maternal sau la o altă persoană sau familie, în condiţiile prezentei legi” (art. 58, Legea nr. 272/2004);
  • plasamentul oricărui copil aflat în dificultate (dar mai ales al celui care nu a împlinit vârsta de 3 ani și care nu poate fi internat într-un serviciu de tip rezidenţial) „poate fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal (art. 64, Legea nr. 272/2004);
  • măsura supravegherii specializate, ce poate fi dispusă de „comisia pentru protecţia copilului ori, după caz, instanţa judecătorească” „în familia extinsă ori în cea substitutivă” (art.85, Legea nr. 272/2004);
  • părintele plecat la muncă în străinătate poate desemna o persoană în grija căruia își lasă copilul, iar aceasta „trebuie să facă parte din familia extinsă” (art. 104, Legea nr. 272/2004);
  • la stabilirea măsurii de plasament la familii şi persoane, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului realizează demersuri pentru identificarea membrilor familiei extinse alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în vederea consultării şi implicării lor în stabilirea/revizuirea obiectivelor planului individualizat de protecţie (art.122, Legea nr. 272/2004).
Citeşte mai mult...
 
Cazul Alfie Evans - Statul împotriva cetățeanului
Luni, 14 Mai 2018 19:11

[descarcă pdf]

Cazul Alfie Evans - Statul împotriva cetățeanului este o analiză din perspectivă legală, etică și a drepturilor omului a foarte mediatizatului caz al minorului britanic Alfie Evans (decedat în aprilie 2018).

Cazul Evans se constituie într-un precedent amenințător la adresa vieții de familie, a drepturilor și responsabilităților parentale, a dreptului la viață și a recunoașterii interesului superior al copilului de a primi cel mai înalt standard posibil de îngrijire medicală. Cu atât mai mult considerăm că acest caz nu poate fi trecut cu vederea, cu cât suntem în pragul celei de-a 70-a aniversări a proclamării Declarației Universale a Drepturilor Omului, în conformitate cu care „Orice persoană are dreptul la o orînduire socială şi internaţională în care drepturile şi libertăţile expuse în prezenta Declaraţie pot fi pe deplin înfăptuite” (art. 28).

Cazul Alfie Evans nu este doar un exemplu al pericolului pe care îl reprezintă uzurparea de către autoritatea publică a autorității parentale sau al eșecului unui sistem medical, ci în primul rând arată cât este de insidioasă concepția confirm căreia drepturile sunt mai degrabă privilegii acordate și retrase de guverne – și nu drepturi inerente condiției de ființă umană, pe care Statul trebuie să se limiteze la a le recunoaște și proteja.

Susținând decizia autorităților medicale de a substitui aprecierea lor celei a părinților, justiția britanică a călcat pe urmele autoritarismului care dintotdeauna a căutat să pună copiii sub controlul unui sistem în care „experți” pot anula deciziile părinților, iar organismele de ordine publică sunt folosite pentru a monitoriza și posibil controla reacțiile cetățenilor.

Înțelegerea corectă a drepturilor omului și a principiului non-agresiunii care decurge din acestea este cheia unei societăți libere. Educarea indivizilor în această direcție este esențială în protejarea viitorilor Alfie Evans, care pot apărea chiar în țara noastră, ca și pentru respectarea valorilor morale esențiale conviețuirii într-o societate liberă.

Analiza este disponibilă în format pdf la adresa Cazul Alfie Evans - Statul împotriva cetățeanului.

 
Observații la hotărârea Primăriei București de a sprijini financiar cuplurile infertile pentru proceduri de fertilizare in vitro
Vineri, 30 Martie 2018 18:08

[descarcă pdf]

Primăria București, la inițiativa d-nei primar Gabriela Vrânceanu Firea, va sprijini financiar cu câte 11.000 de lei cuplurile infertile care doresc să apeleze la asistarea medicală a procreației. Astfel, aflăm că va fi alocat un buget multianual de 10,8 milioane de lei pentru perioada iunie 2018 - decembrie 2019, pentru aproximativ 1.000 de femei beneficiare.

Criteriile de eligibilitate pentru intrarea în program vor fi următoarele:

  • cuplurile infertile să aibă indicație pentru procedura de fertilizare in vitro;
  • membrii cuplului să fie asigurați medical;
  • cuplu să fie autolog (se exclude donarea de ovocite sau de sperma de la terți, precum și purtarea sarcinii de către o mamă surogat). Pe cale de consecință sunt excluse cuplurile în care partenerul suferă de azoospermie;
  • femeile trebuie să aibă vârsta între 24 și 45 de ani.

Observațiile pe care le facem mai jos la hotărârea adoptată de Primăria București privesc exclusiv aspectele morale și nu contestă nici autoritatea Primarului și nici legalitatea hotărârii, dar ating principala motivație pentru inițierea proiectului de hotărâre: criza demografică.

 

FIV este contrară învățăturii de credință a Bisericii

În primul rând, din perspectivă morală, notăm că fertilizarea in vitro este contrară catehismului Bisericii Ortodoxe și celui al Bisericii Catolice.

În lipsa, nefericită și generatoare de confuzii chiar și în rândul unor preoți, a unei rezoluții a Comisiei de Bioetică a Bisericii Ortodoxe Române (cam… sucombată de vreo 10 ani, cu toată nevoia tot mai urgentă de răspunsuri clare la probleme ridicate de avansul tehnologic), cităm din documentul similar al Bisericii Ortodoxe Ruse. Așa cum spuneam la publicarea traducerii românești, acesta reflectă învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe „universale”, deci în ansamblul său. Diferențele față de Biserica Ortodoxă Română survin exclusiv din aplicarea acestei învățături adaptată la realitățile sociale uneori diferite, în niciun caz în dimensiunea lor teologică și morală, care este comună.

Citeşte mai mult...
 
Vor exista schimbări în situația juridică a familiei monoparentale sau extinse după revizuirea art. 48(1) din Constituție?
Luni, 01 Mai 2017 00:00

[descarcă pdf]

Una din criticile cele mai virulente la adresa inițiativei cetățenești de revizuire a articolului 48. (1) din Constituția României face referire la faptul că familiile monoparentale sau „alte tipuri de familie” nu ar (mai) fi ocrotite odată cu revizuirea legii fundamentale. Apreciem că aceste critici sunt complet nefondate.

Conceptele juridice de familie și de căsătorie derivă din realitatea firească a evoluției socio-umane, ele definind o sumă de drepturi și obligații comune și specifice bărbatului și femeii, priviți împreună, ca elemente intrinseci și naturale ale formării unui cuplu, având ca scop fundamental procrearea și perpetuarea neamului omenesc. Protejarea constituțională a familiei și căsătoriei în mod distinct și explicit împotriva oricăror tentative de erodare se impune drept o măsură esențială pentru protejarea valorilor sociale și culturale specifice națiunii române.

Notăm totodată și că în interiorul noțiunii largi de familie astfel definită există categorii diferite, cu structuri diferite, componență diferită și aflate în situații juridice diferite. Toate acestea sunt recunoscute și ocrotite având la bază același model: cel al familiei nucleare, formată prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie, egali în drepturi, în centrul căreia este așezată asigurarea și reprezentarea cu prioritate a intereselor copilului.

Constituția consacră, prin articolul 48 aliniatul 1, prima teză, că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită dintre soți, iar în formă revizuită a acestei norme, că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Revizuirea propusă de inițiativa cetățenească nu atinge alte aspecte. Rămân astfel neschimbate: teza a treia, care stabilește că familia se întemeiază, în mod egal cu căsătoria, pe raportul juridic (drepturile și obligațiile) izvorât din calitatea de părinte, precum și alin. 3, care prevede egalitatea în fața legii a copiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sprijină activitatea PRO VITA printr-o donație!

doneaza doi la suta din impozit pentru provita

Abonare la newsletter
Conectează-te cu noi prin...

provita bucuresti la youtube

consiliere pentru femeile insarcinate

programul educational vreau sa aflu

actiuni in instanta

Misiunea noastră: Să ocrotim copilul născut şi nenăscut aflat în dificultate, fără discriminare, până la integrarea sa în familia naturală.

Condiţii de utilizare: Conţinutul saitului este proprietatea intelectuală a persoanei juridice „Asociaţia PRO VITA București”. Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons License. Găzdure: Bogdan I. Stanciu photography